cho thuê máy photocopy toshiba

 1. Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
 2. Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - A5
 3. Chức năng In, Scan mạng
 4. Bộ tự động đảo 2 mặt Duplexing
 5. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc ARDF
 6. Tốc độ chụp 28 bản/1phút
 1. Khay nạp giấy chuẩn: 500 tờ x 2
 2. Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - A5
 3. Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
 4. Khay giấy tay: 100 trang
 5. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc ARDF
 6. Tốc độ chụp 35 bản/1phút
 1. Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
 2. Bộ tự động đảo 2 mặt Duplexing
 3. Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - A5
 4. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc ARDF
 5. Tốc độ chụp 35 bản/1phút

Liên hệ để thuê hoặc mua sản phẩm

 1. Phóng to thu nhỏ: 25 - 400%
 2. Khổ giấy sao chụp tối đa: A3 - A5
 3. Khay giấy tay: 100 tờ
 4. Bộ tự động đảo 2 mặt Duplexing
 5. Bộ tự động nạp và đảo bản gốc ARDF

Tốc độ chụp 35 đến 45 bản/1phút

Liên hệ mua hoặc thuê máy...

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ chúng tôi